Marjan Bastiaansen-Ars nieuwe bestuurder Albero scholengroep

Mevrouw M. (Marjan) Bastiaansen-Ars wordt per 1 juli 2023 lid van het College van
Bestuur van Stichting Albero. Zij volgt de heer A. (Ad) Vis op, die per 1 augustus met
(vervroegd) pensioen gaat en vormt daarmee, samen met de heer P. (Pim) van
Kampen, het tweehoofdige bestuur van Stichting Albero. Haar benoeming is tot stand
gekomen na een openbare werving en zorgvuldige sollicitatieprocedure.
Marjan Bastiaansen heeft een uitgebreide loopbaan in het primair onderwijs en was onder
meer directeur van openbare basisscholen, onderwijsadviseur bij Regionaal Pedagogisch
Centrum Zeeland (RPCZ) en senior inspecteur primair onderwijs. De afgelopen jaren was zij
voorzitter College van Bestuur van Stichting SOM in Bergen op Zoom. Mede dankzij deze
functies beschikt zij over een uitgebreid netwerk in de regio. Haar visie op onderwijs komt
sterk overeen met de onderwijskundige koers van Albero. “Mijn professionele drijfveer is om
ervoor te zorgen dat alle kinderen het beste onderwijs krijgen dat ze verdienen. Het kind
staat centraa!”, aldus Marjan in haar introductie aan de nieuwe collega’s. Ook heeft zij
nadrukkelijk oog voor het team van professionals dat dagelijks vol passie en energie bij
Albero aan de slag is en de partners en instanties die daarbij betrokken zijn.
De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat de ervaring, drijfveren en persoonlijkheid van
Marjan haar in staat zullen stellen om samen en vanuit vertrouwen verder te bouwen aan
een gezonde toekomst voor Albero en het primair onderwijs op de de Bevelanden.
Daarnaast danken wij Ad Vis voor zijn jarenlange, waardevolle bijdrage aan het primair
onderwijs in Zeeland en Albero in het bijzonder. Op woensdag 21 juni neemt hij afscheid
tijdens een bijeenkomst in Theater de Mythe en zullen we uitgebreid stilstaan bij zijn
(onderwijs)carrière. Meer informatie daarover vindt u op onze website:
https://www.alberoscholen.nl/actueel/nieuws/bericht:bestuurder-ad-vis-neemt-afscheid