Vacature

CBS Prinses Beatrix - Goes

Leraar groep 6 (wtf 0,6)

 

CBS Prinses Beatrix is één van de 26 Alberoscholen op De Bevelanden. Het motto van de school is ‘Goed voor elkaar!’. De school werkt volgens de principes van  ‘Boeiend Onderwijs’ met specifiek aandacht voor samen werken en samen leren.

 

Wat zoeken wij?

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij zich herkennen in de kernwaarden van Albero, te weten: lef │ sprankeling │ duurzaamheid │ verbinding │ diversiteit

 

Wij zoeken een leraar die:

 • een veilig en positief pedagogisch klimaat creëert waarin iedereen er mag zijn; 

 • flexibel is en kinderen uitdaagt binnen een rijke leeromgeving; 

 • oog heeft voor de verschillende talenten van de leerlingen en de leeromgeving hierop kan afstemmen;

 • kinderen actief betrekt bij hun eigen leerproces;

 • een bijdrage levert aan het teamleren en mee wil gaan in het proces van Leren Zichtbaar Maken;

 • erop gericht is om samen met collega’s te bouwen aan goed onderwijs; 

 • werkt vanuit of affiniteit heeft met de christelijke identiteit;

Wat bieden wij?

 • een bloeiende school waar kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel staat;

 • een betrokken team, met hart voor de ontwikkeling van de school en oog voor elkaar als collega’s;

 • betrokken ouders; 

 • een positieve sfeer.

Enthousiast geworden?

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van de school, Gerard Verkuil (g.verkuil AT alberoscholen DOT nl of 06-18322857). 

Sollicitaties voorzien van CV en motivatie  14 juli 2021 mailen naar s.lagrand AT alberoscholen DOT nl (personeelszaken).