Vacature Opleidingsschool Zuidwest

 

Opleidingsschool Zuidwest is een samenwerkingsverband van HZ University of Applied Sciences, Scalda en 24 besturen uit het primair onderwijs. Binnen de opleidingsschool worden aankomende leraren opgeleid voor het primair onderwijs. De nadruk van de opleidingsschool ligt op praktijkleren en intensieve begeleiding op de werkplek. Doordat studenten veel tijd doorbrengen in de beroepspraktijk leggen ze een sterke basis voor hun loopbaan.

In de nabije toekomst kunnen ook Scalda-studenten van het cluster Kindprofessional hun opleiding binnen Opleidingsschool Zuidwest volgen.

 Opleidingsschool Zuidwest is in september 2020 van start gegaan en gevormd vanuit het partnerschap tussen 24 schoolbesturen (PO), HZ-Pabo en mbo Scalda. Het curriculum werkplekleren is samengesteld door vertegenwoordigers van deze organisaties.

Er wordt intensief samengewerkt tussen de onderwijsinstellingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau en om deze samenwerking goed te kunnen stroomlijnen zoeken wij op korte termijn een

Projectsecretaris m/v

(0,3 fte)

 

die binnen de Opleidingsschool Zuidwest verantwoordelijk is voor een degelijke ondersteuning van de projectleiding en de verbindingen legt en afstemming zoekt tussen de verschillende projectpartijen.

 

De projectleider gaat met enthousiasme en gedrevenheid aan de slag en heeft hierbij de volgende verantwoordelijkheden:

 • Zorgt voor organisatorische en inhoudelijke coördinatie;
 • Maakt en bewaakt de complexe projectplanning om te komen tot erkenning van de opleidingsschool in 2023 ;
 • Werkt het projectplan uit in een gedetailleerd uitvoerings- en activiteitenplan dat dient als informatiebron voor de diverse projectpartijen;
 • Zorgt voor een heldere verslaglegging van het overleg van de projectleiding;
 • Heeft een actueel en goed inzicht in de projectvoortgang van de werkgroepen (teams) en zorgt dat deze informatie toegankelijk beschikbaar is voor diverse projectpartijen;
 • Signaleert als er interactie nodig is tussen diverse projectpartijen: bewaakt de overlap, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de projectopdracht;
 • Zorgt voor financiële en personele coördinatie (o.a. uitvoeren penvoerderschap van de subsidiestroom en de financiële afwikkeling naar deelnemende partijen);
 • Rapporteert periodiek en stelt de eindrapportage, (beleids)advies- en besluitaanvragen op  aan de diverse actoren in de projectorganisatie, waaronder de projectleiding en stuurgroep;
 • Analyseert de samenhang van de verschillende projectonderdelen en doet op basis daarvan voorstellen;
 • Signaleert  aandachts- en knelpunten en neemt passende actie hierop;
 • Deelname netwerken: zie overzicht.

 

De projectsecretaris die wij zoeken:

 • Heeft minimaal een afgeronde relevante Bachelor- opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfsvoering;
 • Is bekend met het onderwijsveld van primair tot hoger onderwijs en de bijbehorende dynamiek, hij of zij moet snel kunnen analyseren op de inhoud;
 • Is in staat om zaken op operationeel, tactisch en strategisch niveau te analyseren en verwoorden;
 • Heeft ruime kennis en ervaring van projectmanagement;
 • Is  praktisch, o.a. het organiseren, agenderen en verslaglegging van bijeenkomsten;
 • Is een verbinder: de linking pin;
 • Is flexibel inzetbaar, afgestemd op de overleg-logistiek;
 • Is onafhankelijk.

 

Wij bieden:

 

 • de kans om een bijdrage te leveren aan onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van het kind en waar de individuele (leer)behoeften van de leerling én studenten centraal staan. De nieuwsgierigheid, frisse blik, creativiteit en onderzoekende houding van aankomend onderwijsprofessionals zijn van grote waarde voor scholen.
 • de mogelijkheid een rol te spelen in een intensieve en waardevolle samenwerking tussen de Zeeuwse onderwijsinstellingen op po/mbo/hbo niveau;
 • zelfstandig werk;
 • een mooie samenwerking met bevlogen collega’s uit verschillende onderwijsinstellingen;
 • een tijdelijke aanstelling voor één jaar, als projectsecretaris op basis van payrolling bij The Work Zone (m.u.v. interne kandidaten die van de deelnemende instellingen uit het samenwerkingsverband solliciteren, hierbij vindt inzet plaats vanuit het dienstverband bij de betreffende deelnemende instelling). Het project heeft een looptijd tot 2023;
 • Voor de tijdelijke aanstelling o.b.v. payrolling via The Work Zone geldt een bruto maandsalaris tussen € 2.845,48 en € 3.920,50  op basis van een fulltime dienstverband, conform de cao-hbo (schaal 9).
 • flexibiliteit om je eigen werkzaamheden te organiseren.

 

Contact en informatie:

 

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met Rinke Dellebeke, opleidingscoördinator PABO en projectleider Opleidingsschool Zuidwest, HZ University of Applied Sciences, 06 – 20 13 32 07, a.c.dellebeke AT hz DOT nl.

 

Wilt u inzage in de governance structuur dan kunt u contact opnemen met Wieny de Brabander, teamleider domeinbureau  Health, Education & Wellbeing en projectsecretariaat, info AT opleidingsschoolzuidwest DOT nl

 

Wij zien uw sollicitatie (motivatie en cv) graag vóór 8 januari 2021 tegemoet. Deze kunt u sturen naar info AT opleidingsschoolzuidwest DOT nl, t.a.v. de projectleiding.

 

De gesprekken vinden online plaats op vrijdagmiddag 15 januari 2021.