Schooltijden

Maandag t/m vrijdag: 08:30-14:00

We volgen het vijf-gelijke-dagenrooster. De kinderen lunchen hierbij met hun leerkracht en medeleerlingen in de klas.

 

Voor het vakantierooster: klik hier.