De taalklas

De taalklassen zijn onderdeel van IKC De Tweemaster en CBS ‘t Noorderlicht en zijn bedoeld voor nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar die nog niet zo lang in Nederland verblijven en die het Nederlands niet of nauwelijks begrijpen en/of spreken. Er zitten verschillende nationaliteiten in de taalklassen.

Nieuwkomers van 4 t/m 6 jaar stromen in de reguliere groepen in. Er zijn drie taalklassen. Elke klas bestaat uit maximaal vijftien leerlingen en beschikt over een fulltime leerkracht en onderwijsassistent. Alle leerlingen hebben een eigen leerlijn, zodat het onderwijs goed aansluit bij de behoefte van het kind.

Doel taalklas

Het is ons doel dat de leerlingen van de taalklas na ongeveer één jaar de mondelinge en schriftelijke Nederlandse taal beheersen, en daarna kunnen doorstromen naar een basisschool bij hen in de buurt.

Omdat onze leerlingen verschillende achtergronden en niveaus hebben, kunnen leerlingen ook langer of korter dan een jaar in de taalklas blijven. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwkeurig gevolgd. Na ongeveer dertig weken in de taalklas bepalen we wanneer het kind kan uitstromen naar regulier onderwijs en naar welke klas.

Kinderen die starten in een taalklas, spreken nog geen Nederlands. Dat is best spannend! We zorgen ervoor dat uw kind zich snel thuis voelt op school. Pas dan is een kind in staat om zich te ontwikkelen.

Wat leer je in de taalklas

We werken met de methode ‘Wereld Vol Woorden’. Met concrete materialen, praktische oefeningen en woordkaarten op de woordmuur vergroten de kinderen hun woordenschat aan de hand van een thema. De nadruk ligt op het aanbieden van de Nederlandse taal (klankleer, pragmatiek, vormleer, zinsbouw, woordenschat) en lezen. Verder komen aan bod rekenen, schrijven, handvaardigheid, muziek,  bewegingsonderwijs, burgerschap en sociaal-emotionele weerbaarheid.

Aanmelden nieuwe leerling of meer informatie:

Via mail: taalklassen@alberoscholen.nl of telefoon: 06 – 82 08 33 48.

Stichting Leergeld

Als ouder wilt u dat uw kind kan doen wat andere kinderen ook doen. Wanneer daar geen geld voor is helpt Stichting Leergeld. Zij kunnen helpen met bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets. Want samen met andere kinderen naar school fietsen, maakt dat je erbij hoort. U kunt verder denken aan zwemles, muziekles, dansles, de aanschaf van schoolspullen of aan het betalen van contributie voor een vereniging.

Meer informatie kunt u vinden op www.leergeldoosterschelderegio.nl

U kunt de stichting ook bellen of een e-mail sturen via telefoonnummer is 0113 – 764 148 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur) of via e-mail: info@leergeldoosterschelderegio.nl

Loket Leerlingenvervoer

Het Loket Leerlingenvervoer organiseert het vervoer voor kinderen uit de gemeenten Goes, Noord-Beveland, Kapelle, Tholen, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. Dit vervoer is bedoeld voor kinderen die basis of voortgezet onderwijs volgen en een structurele lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking hebben en voor kinderen die, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging, bijzonder onderwijs volgen.

Als de leerling niet in Goes woont, kan het in sommige gevallen voor leerlingenvervoer in aanmerking komen. Om te kijken of de leerling in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met het loket leerlingvervoer.

Meer informatie kunt u vinden op www.loketleerlingenvervoer.nl of bel tel: 0113 – 39 71 77.

Taalcafé Goese Polder

Onder het genot van een kopje koffie of thee oefent u, op een leuke manier, samen de Nederlandse taal. U bent van harte welkom!

Tijdens het taalcafé kunt u samen Nederlands praten en oefenen. U kunt hier ook terecht met al uw vragen over de Nederlandse taal.

Wanneer: Elke donderdagmiddag, behalve in de schoolvakanties van 12:30 – 13:45 uur.
Waar: Wijkcentrum de Spinne, Joseph Lunslaan 7 Goes

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 06 – 82 08 33 48 of taalklassen@alberoscholen.nl