Privacypolicy
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een “ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. De naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een huis- of emailadres.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt. Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG..

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Albero en de rechten die u daar op kunt uitoefenen, kunt u vinden in het hoofdstuk Informatiebeveiliging en Privacy op deze website.

Cookies
Net als veel websites maakt deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het kan geen virussen of gevaarlijke bestanden verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Met cookies wordt het mogelijk om je inloggegevens voor een website op te slaan.

Cookies zijn in principe niet gevaarlijk. Ze verwijderen geen gegevens van je computer. Cookies kunnen wel gevolgen hebben voor je privacy. Ze kunnen namelijk persoonlijke informatie vasthouden over je surf- en klikgedrag om je later gerichte advertenties toe te sturen. Ze kunnen vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden opslaan waardoor je de volgende keer makkelijker kunt inloggen.

Cookies verwijderen en weigeren
Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina’s van onder meer Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari vindt u de instructies. Als u cookies weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij cookies in te schakelen.