Bovenschoolse geledingen en personeel

 • Bestuurskantoor

  Het bestuurskantoor is gevestigd te Goes. Vanuit dit kantoor bieden de medewerkers ondersteuning aan de scholen vanuit verschillende beleidsterreinen:

  Scroll naar beneden om kennis te maken met ons team!

 • College van Bestuur (CvB)

  Het CvB vormt het dagelijks bestuur van de organisatie en is verantwoordelijk voor het beleid. Er zijn momenteel 2 bestuursleden: Pim van Kampen  (voorzitter) en Marjan Bastiaansen-Ars.

 • Raad van Toezicht (RvT)

  De Raad van toezicht ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De Raad van toezicht kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico’s. Ook controleert de Raad van toezicht of de wetten en regels nageleefd worden. Verder let de Raad van toezicht op de integriteit van de bestuurders en – als dat van toepassing is – de identiteit van de scholen. De Raad van toezicht houdt ook in de gaten of de organisatie doelmatig en efficiënt werkt. 

  De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Bart van den Heuvel (voorzitter)
  • Piet de Putter
  • Marco van der Wel
  • Mattanja Hiensch
  • Pim Steendijk
 • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

  De GMR bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders en een ambtelijk secretaris. De leden van de GMR hoeven niet per sé in de MR van een school te zitten.

  GMR-leden:

  • Eveline de Visser
  • Monique Bomer
  • Conny Bom
  • Leonie Colijn
  • Gerda Dousma
  • Patrick Schipper 
  • Harko Buringh
  • Esther Yuen
  • Hanna van Oostende

  De GMR heeft overleg met het College van Bestuur van Albero. De onderwerpen die hier besproken worden hebben betrekking op de gehele stichting. Specifiek schoolzaken komen hier niet aan de orde.
  De GMR informeert de MR-en via de Update van de GMR. Deze wordt binnen 2 weken na de vergadering verstuurd aan de voorzitters van de MR-en. Hierin kunnen zij zien wat er besproken is. Verder heeft de GMR geen directe lijn naar de MR. De informatievoorziening voor de MR komt via de directeur van de school.
  Bij belangrijke besluiten kan de GMR besluiten om een raadpleging te doen onder de MR-en. De GMR kan deze input gebruiken om een besluit te nemen.
  Er zal ook geprobeerd worden om één maal per jaar een bijeenkomst met alle voorzitters van de MR-en te organiseren om met elkaar in gesprek te gaan en te leren van elkaar.

  Contact opnemen met de GMR kan via het e-ailadres: gmr@alberoscholen.nl

 • Identiteitscommissie

  Albero is een organisatie die basisscholen met een christelijke en/of openbare identiteit kent. Albero is trots op het prachtige palet aan verschillende scholen met elk hun eigen identiteit. We staan voor kwalitatief goed onderwijs voor de unieke kinderen, op unieke scholen met unieke professionals die werken met de kinderen. Identiteit is op de scholen het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt. Elke school geeft identiteit op de eigen manier vorm.

  Albero kent een bovenschoolse identiteitscommissie. Deze groep collega’s denkt o.a. na over de opening van de Alberodag, geeft input voor bijvoorbeeld bovenschoolse vieringen en is voor de collega’s aanspreekpunt om zaken rondom identiteit bovenschools bespreekbaar te maken. De groep komt alleen bij elkaar als daarvoor een aanleiding is. Zo kunnen er onderwerpen die spelen binnen de organisatie die relatie hebben met identiteit aanleiding zijn om bij elkaar te komen, als er meer duiding nodig is over de rol van Albero of bij bijvoorbeeld verzoeken voor een bovenschools kader/format.

 • Vertrouwenspersoon

  Albero heeft een externe vertrouwenspersoon. Deze kunt u bereiken met de volgende contactgegevens:

  Elke de Beyer

  06-52889686

  info@mediation-connect.nl

   

  De klachtenregeling van Albero kunt u hier vinden.

 • Functionaris Gegevensbescherming (FG)

  Onze FG-er is Jan Faasse. U kunt hem bereiken via de volgende contactgegevens:

  e-mail: privacy@alberoscholen.nl
  of telefonisch via: 06 823 722 06

  Meer informatie over Informatiebeveiliging en Privacy kunt u hier lezen.

College van Bestuur

Marjan Bastiaansen-Ars

Lid CvB

Pim van Kampen

Voorzitter

Bestuurssecretariaat

Heleen Traas

Directiesecretaresse

Personeelszaken

Isabel Vermeulen

Stagiaire personeelszaken

Zina Lagendijk

Medewerker personeelszaken

Jeriene Kriekaard

Medewerker personeelszaken

Annemarie van der Veer

Medewerker personeelszaken

Chantal Verdonk

Beleidsmedewerker personeelszaken

Silvia la Grand

Beleidsmedewerker personeelszaken

Financiële afdeling

Dennis Riteco

Beleidsmedewerker financiën

Marian de Jong

Beleidsmedewerker financiën

Nienke de Klerk

Medewerker financiën/ Leerlingadmin

Ariana Vinke

Medewerker financiën

Rosemarijn van Dijk

Medewerker financiën

Andrea van Keulen

Medewerker financiën

Huisvesting

Carlijn Polderman

Medewerker huisvesting

Yvonne Harthoorn

Medewerker huisvesting

Erik Otte

Beleidsmedewerker huisvesting

ICT & Communicatie

Sharon Harthoorn

Communicatiemedewerker

Marcel den Outer

Medewerker ICT

Jacco de Jager

Beleidsmedewerker ICT

Divers

Anna Majercikovà

Interieurverzorgster

Marleen de Jager

Schoolopleider

Mariska Thorenaar

Schoolopleider

Pita Harder

Schoolopleider

Corrinne Dekker

Schoolopleider en nascholing

Marjolein van der Klooster

Coördinator Boeiend onderwijs

Marjoleen Franken

Beleidsmedewerker kwaliteit

Cora van der Peijl

Beleidsmedewerker kwaliteit