Onderwijs en maatschappij verbinden

Het onderwijs wordt gegeven in een aantrekkelijke en professionele leer- en werkomgeving. De identiteit van de afzonderlijke school is hierin leidend. Albero scholen zoeken samenwerking met andere organisaties in de regio om samen vorm te geven aan een optimale leeromgeving voor kinderen, waarin onderwijs en maatschappij met elkaar verbonden worden.

Scholen op de kaart

U kunt onze scholen ook vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Deze site geeft feitelijke informatie over de organisatie van de scholen, het leerlingenverloop, het voedingsgebied, maar ook over de samenstelling van het team. Daarnaast vindt u er ook inspectierapporten en resultaten van de eindtoetsen. Op deze transparante wijze geven wij geïnteresseerden een zo compleet mogelijk overzicht van onze scholen.