Ons onderwijs

De scholen van Albero bieden duurzaam onderwijs aan, waarbij dit onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol is. Het onderwijs wordt gegeven in een aantrekkelijke en professionele leer- en werkomgeving. De identiteit van de afzonderlijke school is hierin leidend.

 

Albero scholen zoeken samenwerking met andere organisaties in de regio om samen vorm te geven aan een optimale leeromgeving voor kinderen, waarin onderwijs en maatschappij met elkaar verbonden worden.