Scholen op de kaart

U kunt onze scholen ook vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.

 

Deze site geeft feitelijke informatie over de organisatie van de scholen, het leerlingenverloop, het voedingsgebied, maar ook over de samenstelling van het team. Daarnaast vindt u er ook

inspectierapporten en resultaten van de eindtoetsen.

Op deze transparante wijze geven wij geïnteresseerden een zo compleet mogelijk overzicht van onze scholen.