Informatiebeveiliging en Privacy

Functionaris voor de gegevensbescherming


Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door Stichting Albero. De FG is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Stichting Albero.
Stichting Albero heeft de heer Jan Faasse als FG aangesteld. Betrokkenen kunnen met hem contact opnemen via:

e-mail: privacy AT alberoscholen DOT nl
of telefonisch via: 06 823 722 06

 

Hieronder kunt u een aantal documenten m.b.t. gegevensbescherming en privacy vinden.

IBP-beleid Albero

Privacyreglement Albero

Sociale Media en Internet Protocol Albero

Privacyverklaring persoonsgegevens leerlingen

Richtlijnen Albero voor onderwijs op afstand tijdens de Corona-crisis