Bovenschoolse identiteitscommissie

Identiteitscommissie.

 

Albero is een organisatie die basisscholen met een christelijke en/of openbare identiteit kent. Albero is trots op het prachtige palet aan verschillende scholen met elk hun eigen identiteit. We staan voor kwalitatief goed onderwijs voor de unieke kinderen, op unieke scholen met unieke professionals die werken met de kinderen. Identiteit is op de scholen het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt. Elke school geeft identiteit op de eigen manier vorm. Vragen die vanuit identiteit worden besproken zijn bijvoorbeeld:
  • Waarom werk jíj op jóuw school?
  • Wat is voor jou persoonlijk waardevol?
  • Hoe vieren we kerst op onze school? Hoe gaat dat op andere scholen?
  • Hoe schenken we aandacht aan het suikerfeest? Hoe gaat dat op andere scholen?
  • Waarom kiezen ouders voor onze school? (of juist niet?)
  • Hoe behouden we een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen? 
  • Op welke manier beschrijven we de identiteit van onze school en hoe laten we deze zien?
Albero kent een bovenschoolse identiteitscommissie. Deze groep collega's denkt o.a. na over de opening van de Alberodag, geeft input voor bijvoorbeeld bovenschoolse vieringen en is voor de collega's aanspreekpunt om zaken rondom identiteit bovenschools bespreekbaar te maken. De groep komt alleen bij elkaar als daarvoor een aanleiding is. Zo kunnen er onderwerpen die spelen binnen de organisatie die relatie hebben met identiteit aanleiding zijn om bij elkaar te komen, als er meer duiding nodig is over de rol van Albero of bij bijvoorbeeld verzoeken voor een bovenschools kader/format.

Deze groep bestaat uit: