GMR

De GMR bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders en een ambtelijk secretaris. De leden van de GMR hoeven niet per sé in de MR van een school te zitten.

De GMR heeft overleg met het College van Bestuur van Albero. De onderwerpen die hier besproken worden hebben betrekking op de gehele stichting. Specifiek schoolzaken komen hier niet aan de orde. Het onderstaande plaatje illustreert de werkwijze van de GMR.

 

De GMR informeert de MR-en via de Update van de GMR. Deze wordt binnen 2 weken na de vergadering verstuurd aan de voorzitters van de MR-en. Hierin kunnen zij zien wat er besproken is. Verder heeft de GMR geen directe lijn naar de MR. De informatievoorziening voor de MR komt via de directeur van de school.

Bij belangrijke besluiten kan de GMR besluiten om een raadpleging te doen onder de MR-en. De GMR kan deze input gebruiken om een besluit te nemen.

Er zal ook geprobeerd worden om één maal per jaar een bijeenkomst met alle voorzitters van de MR-en te organiseren om met elkaar in gesprek te gaan en te leren van elkaar.

Contact opnemen met de GMR kan via het e-mailadres: gmr AT alberoscholen DOT nl

GMR-leden:

  • Eveline de Visser
  • Monique Bomer
  • Conny Bom
  • Leonie Colijn
  • Gerda Dousma
  • Patrick Platschorre 
  • Harko Buringh
  • Esther Yuen