GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit:

  • Cor Hoogesteger
  • Leonie Colijn
  • Eveline de Visser
  • Hannah van Oostende
  • Gerda Dousma
  • Monica Smulders
  • Arno Dees
  • Hans Remijn
  • Conny Bom